Registračný formulár je zákazník povinný vyplniť kompletne z dôvodu bezproblémového uznania záručnej reklamácie. Nahlásenie opravy je možné aj telefonicky na telefón 02/4910 5851 v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00.

Formulár slúži na náhlasenie opravy iba na veľkú bielu techniku (chladničky, mrazničky, práčky, atď.) a záhradnú techniku (benzínovú).

Po odoslaní formulára sa do 48 hodín (2 pracovných dní) s Vami spojí autorizované servisné stredisko a dohodne termín opravy a zvoz výrobku.

Výrobné čísla musí byť v nasledovnom tvare:
AMICA, ROMO - 14 číslic (nie EAN ten má 13 číslic) PRÍKLAD - 59060065272111
HAIER, PHILCO, FIELDMANN - 14-20 znakov (v prípade neidentifikovania výrobného čísla zadať 14 znakov)

Pokiaľ má zákazník potvrdenie o predĺženej záruke je povinný to doplniť v poznámke.

Kontaktné údaje
  •  
  •  
Výrobok a porucha
Spotrebiteľ odoslaním formuláru udeľuje súhlas v súlade § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov poskytnutých spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu). Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.